Projectontwikkeling

Bij recreatie gaat het om beleving. Locatie én recreatiewens staan centraal. De vraag hoe mensen willen recreëren kan VDB Vastgoed vertalen in een programma van eisen voor een recreatieproject.

In de afgelopen jaren steeg het aantal vrijetijdsactiviteiten waarin de gemiddelde Nederlander deelneemt, terwijl de gemiddelde bestede tijd per vrijetijdsactiviteit in dezelfde periode daalde. De verwachtingen ten aanzien van vrije tijd liggen hoger. De schaarse beschikbare vrije tijd moet zo optimaal mogelijk ingevuld worden. De vraag naar kwaliteit zal daardoor toenemen. Ook de behoefte aan comfort en luxe neemt toe, vooral onder de oudere doelgroep, maar ook rust en eenvoud. Verder bestaat er behoefte aan kleinschaligheid en authenciteit.

Het landschap ontwikkelt zich tot een recreatielandschap dat de grondslag is van vele interpretaties door vele recreanten die allemaal hun eigen verhaal hebben of willen hebben over dat landschap. Kwaliteit, variatie, recreatie op maat en vernieuwing zullen steeds belangrijker worden.

Bent u eigenaar van een klein of groot perceel; wij wisselen graag eens van gedachten met u en kijken hoe we elkaar kunnen versterken.  

 

Neem contact met ons op